Bez kategoriiKoronawirus a lot

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus-a-lot.png

W ramach rządowego pakietu zwanego „Tarczą antykryzysową” znalazły się zapisy dedykowane biurom podróży.  Czego one dotyczą?

Zacznijmy od tego, iż zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, może ją rozwiązać i zwrócić podróżnemu wszystko to, co podróżny wpłacił. Przy czym podróżnemu nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Warunkiem jest, by organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed jej rozpoczęciem.

Analizując aktualne uprawnienia podróżującego, należy odróżnić sytuację gdy sami rezygnujemy z lotu, od sytuacji, gdy to firma turystyczna odwołuje lot (wycieczkę).

Odnośnie pierwszego przypadku należy podkreślić, iż nie istnieją przepisy regulujące kwestię rezygnacji z lotu przez pasażera z powodu siły wyższej (epidemii). Oznacza to, że zasady, na podstawie których konsument może odstąpić od umowy, są regulowane przez ogólne warunki przewozu danej linii lotniczej lub przepisy ogólne prawa cywilnego danego kraju. Niestety w przypadku tanich przewoźników opłata za rezygnację zwykle przewyższa cenę biletów. Tu konieczna jest lektura przepisów. W przypadku zorganizowanych wycieczek wszystko zależy bowiem od treści Umowy zawartej z biurem.

W drugim przypadku biuro turystyczne (przewoźnik) ma obowiązek zwrócić nam zapłacone pieniądze. Na mocy przepisów zawartych w tarczy antykryzysowej termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii uległ wydłużeniu z 7 do 180 dni od daty rozwiązania umowy. Możemy oczywiście zgodzić się na zmianę terminu wycieczki, jednak jest to naszą indywidualną decyzją.

Pamiętajmy ponadto, że biuro podróży ma pełne prawo skrócić wycieczkę, jeżeli spowodowane to zostało działaniami władz państwowych (w związku z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej). Wówczas podróżującemu z tego tytułu nie należy się odszkodowanie.

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy zarówno okresie pandemii jak również po jej zakończeniu.  

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

Justyna Kowalczyk

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png