PodatkiSchematy podatkowe

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2017/03/post_10-1280x800.jpg

Od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). Schemat podatkowy to, zgodnie z art. 86 a ustawy Ordynacja Podatkowa, rozwiązanie, za pomocą którego podatnik zapłacił niższy podatek lub wykazał stratę.

Samo spełnienie definicji schematu podatkowego nie determinuje jednak automatycznie konieczności przekazania informacji o schemacie podatkowym. Powstanie tego obowiązku – jeśli taki schemat podatkowy nie spełnia definicji schematu podatkowego transgranicznego – będzie bowiem uzależnione od tego, czy spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego. Dopiero przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego (odpowiednio 10 mln euro lub 2,5 mln euro) powoduje, że schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu.

W przypadku firm spełniających wymogi ustawowe Kancelaria, po analizie przesłanych dokumentów stworzy odpowiednie procedury schematów podatkowych stosowanych u Klienta oraz wyśle pliki do Ministerstwa Finansów.   

Zainteresowanych prosimy o kontakt, celem wyceny usługi.  

UWAGA!  Brak zgłoszenia schematu grozi sankcjami. Niewywiązanie się w prawidłowy sposób z obowiązku raportowania będzie stanowić czyn zabroniony na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) zagrożony karą grzywny maksymalnie do 720 stawek dziennych. 

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje Państwu pełne wsparcie w przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu lub innego niezbędnego pisma jak również oferuje wsparcie w prowadzeniu całego postępowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

Justyna Kowalczyk

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png