Bez kategoriiCentralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2017/03/post_01-1280x800.jpg

Z dniem 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ten stanowić będzie system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek wymienionych w art. 58 ustawy. Zgodnie z nim do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.). 

Brak wykonania ww. obowiązku w odpowiednim terminie zagrożony jest karą pieniężną do 1.000.000 zł.

Zwracamy uwagę, że działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia się i zachorowań na koronawirusa (SARS-CoV-2) objęły również wspomniane obowiązki przedsiębiorców, bowiem zgodnie z proponowanymi zmianami, termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r. ma zostać odroczony do dnia 13 lipca 2020 roku.

Zwracamy szczególną uwagę, że zgłoszenia nie da się dokonać bezpośrednio przez pełnomocnika. Każdego zgłoszenia możecie Państwo dokonać poprzez stronę : https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Jednakże, Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje Państwu pełne wsparcie w realizacji ww. obowiązku dokonania zgłoszenia do tego rejestru informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

Justyna Kowalczyk

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png