Bez kategoriiObowiązkowa 14 dniowa kwarantanna dla pracowników przygranicznych firm

30 marca 2020by Marta Prach
https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2020/03/16550-1280x854.jpg

Zgodnie z  nowelizacją rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającą rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ograniczeniu w przemieszczaniu podlega również ruch przygraniczny. Obowiązek kwarantanny został bowiem rozszerzony o osoby wykonujące czynności zawodowe w państwie sąsiadującym.

Tym samym, od  27 marca 2020 r.  ww. osoby  po przekroczeniu granicy zostaną objęte 14-dniową kwarantanną. W konsekwencji  uniemożliwi to pracę osobom mieszkającym przy granicy i pracującym po jej drugiej stronie.

W praktyce oznacza to, że ww. osoby utracą możliwość wykonywania pracy, bowiem nawet jeżeli danego dnia pójdą do pracy, to po powrocie zostaną objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Następnie, po upływie tego okresu, mogą wrócić do pracy zaledwie na jeden dzień. Bowiem, po powrocie z pracy ponownie zostaną objęci obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny, o ile oczywiście omawiane obostrzenia nadal będą obowiązywać w przedstawionym wyżej kształcie.

Niniejszy problem dotyczy setek mieszkańców przygranicznych miejscowości zatrudnionych w przygranicznych firmach, takich jak czeskie fabryki i kopalnie. Oczywiście środki bezpieczeństwa muszą zostać wprowadzane, zaostrzane w miarę potrzeby, a przede wszystkich przestrzegane. Pojawia się jednak pytanie, co z osobami, które utracą źródło dochodu? Na odwiedź na tego rodzaju i inne pytanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy zarówno okresie pandemii jak również po jej zakończeniu.  

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/road”>Road photo created by rawpixel.com – www.freepik.com</a>

Marta Prach

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png