Bez kategoriiKlauzula rebus sic stantibus – ratunek najemców w czasach epidemii?

16 kwietnia 2020by Marta Prach

Zgodnie z wprowadzoną tzw. tarczą tarcza antykryzysowa ochronie podlegają najemcy obiektów o powierzchni powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych. Pozostaje zatem pytanie, jakie rozwiązanie mają przyjąć najemcy nieobjęci tarczą antykryzysową?

Okres epidemii stanowi sytuację nadzwyczajną, wobec czego nie wszystkie problemy zostały rozwiązane pakietem wprowadzonych przepisów. Tym samym należy rozważyć, jakiego rodzaju instrumenty prawne mogą zostać zastosowane w przypadku najemców nieobjętych tzw. Tarczą antykryzysową.

Biorąc pod uwagę sytuację prawną najemców rozważyć można w pierwszej kolejności powołanie się na wystąpienie tzw. siły wyższej. Co jednak w sytuacji, kiedy umowa najmu nie przewiduje takiej możliwości? Wówczas z pomocą może przyjść określona w art. 357[1] § Kodeksu cywilnego klauzula rebus sic stantibus:

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Należy jednak pamiętać, że przy zastosowaniu wspomnianej klauzuli, w ostateczności to sąd rozstrzyga zasadność jej zastosowania. Jednocześnie jednak trzeba mieć zawsze na uwadze, że omawiana klauzula nie służy do przerzucenia konsekwencji stanu epidemii na wynajmującego, lecz obiektywnej oceny sytuacji stron umowy.

 

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy zarówno w czasie epidemii jak również po jej zakończeniu.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

W celu wsparcia Państwa działań w załączeniu przedstawiamy link umożliwiający pobranie wzoru pisma stanowiącego wniosek do wynajmującego z prośbą o obniżenie opłat czynszowych.

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2020/04/wniosek-o-obniżenie-czynszu.pdf

Marta Prach

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png